سریع و خشن ۹: آخرین حماسه

کاربر بلاگیکس · 09:26 1400/07/09
سریع و خشن ۹: آخرین حماسه

آمریکا | ۲۰۲۱ | دوبله فارسی

 

خلاصه

سایفر برای انتقام گیری از دام و تیمش از برادر کوچکتر دام یعنی جیکوب کمک می گیرد، حال دومنیک برای جلوگیری از یک توطئه عظیم، باید مقابل جیکوب قرار گرفته و…